Boulogne 2005
Boulogne 2005 R e s u m o   d e   l a   a r a n ĝ o j  
Programo  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Resumo de la aranghoj Kongresejo Ekskursoj Simpozio  

 

Resumo de la aranĝoj

- Jen la tuta programo de Boulogne2005 difinita de la Organiza Komitato.
- Alklkaku tagorderon por detaligi ĝin (per apero de kromfenestro).

Elŝutebla en la formato PDF (versio ĝisdatigita !)

VendredonSabatonDimanĉonLundonMardonMerkredon


1a tago V E N D R E D O N 25 MAR 2005
MATENE POSTTAGMEZE VESPERE
  F F 
Membro

- - 
F E
Membro
E A
kunveno

- -
 T
kunveno
Klasika koncerto
- - - -
Interkona vespero
A K C E  P T A D O A K C E  P T A D O
  Libroservado Libroservado  
| 9a30 | 14a30 | 16a30 | 20a30

2a tago S A B A T O N 26 MAR 2005
MATENE POSTTAGMEZE VESPERE

Malfermo

SAT-Amikaro
Specifa kunveno

- - - -
N E F
Membrokunveno
SAT-Amikaro
Specifa kunveno

- - - -
F K E A
Membrokunveno

Teatra
spektaklo

- - - -
Junulara nokto

  Duontaga EKSKU RSO en Bulonjo  
AKCEPTADO      
  Libroservado Libroservado  
| 9a30 | 14a30 | 16a30 | 20a30

3a tago D I M A N Ĉ O N 27 MAR 2005
MATENE POSTTAGMEZE VESPERE
SAT-Amikaro
Membrokunveno

- - - -
U F E
Komitatkunsido
SAT-Amikaro
Specifa kunveno

- - - -
G E E
Membrokunveno
Prelego
de Claude Piron
Kanzona spektaklo
de Meven kaj
J. Yvart
Ekzamenoj de FEI Ekzamenoj de FEI Ekzamenoj de FEI  
Libroservado Libroservado Libroservado  
| 9a30 | 14a30 | 16a30 | 20a30

4a tago L U N D O N 28 MAR 2005
MATENE POSTTAGMEZE VESPERE

U F E
Membrokunveno

Prelego
de R. Besson
Eŭropo, lingvoj, Esp.
Prelego
de R. Bolognesi
Lingvaj perspektivoj

- - - -
U F E
Komitatkunsido
Folklora dancado
de Soleil Boulonnais
  Duontaga EKSKU RSO en Bulonjo  
Ekzamenoj de FEI Ekzamenoj de FEI Ekzamenoj de FEI  
Libroservado Libroservado Libroservado  
| 9a30 | 14a30 | 16a30 | 20a30

5a tago M A R D O N 29 MAR 2005
MATENE POSTTAGMEZE VESPERE
Fermo J E F O
Estrarkunsido
  Bankedo
  Duontaga EKSKU RSO en la regiono  
  Libroservado    
| 9a30 | 14a30 | 16a30 | 20a30

6a tago M E R K R E D O N 30 MAR 2005
MATENE POSTTAGMEZE VESPERE
  T U T T A G A   
s u r   l a   s u d b r 

LAŬ LA PAŜOJ 
E K S K U R S O
i t a   m a r b o r d o

DE ZAMENHOF
 
| 9a30 | 14a30 | 16a30 | 20a30

VendredonSabatonDimanĉonLundonMardonMerkredon

Noto : Paŭzo por tagmanĝi daŭros de 12a00 ĝis 14a30.
Noto : Paŭzo por vespermanĝi daŭros de 18a30 ĝis 20a30.

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto