Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

U.F.E. : komitatkunsidoj
 

Dato : Dimanĉon (28MAR2005), 9a30 ĝis 12a00
Dato : Lundon (29MAR2005), 16a30 ĝis 18a30
Loko : Kongresejo, salono «Privat»
Responda asocio : Espéranto-France (Unuiĝo Franca por Esperanto)

Priskribo : Kunsidos la komitatanoj de Espéranto-France por diskuti kaj decidi pri la aferoj kaj agadoj de la asocio. Lundon kunsidos la membroj de la nova komitato, sekve al la renovigo okazinta en la membrokunveno lundon matene.

Noto : Rezervita nur al la komitatanoj de Espéranto-France

 

 
F E R M I