Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Duontagaj ekskursoj en Bulonjo-ĉe-Maro
 

Kongresejo Dato : Lundon (26MAR2005), 14a30 ĝis 18a30
Loko : Bulonjo-ĉe-Maro

Vizito de la haveno kaj de la domo «La Beurière»

Priskribo : Post rigardado al la havenaj aktivaĵoj de Bulonjo-ĉe-Maro kun preleggvisdisto de la Turisma Oficejo, tiu ekskurso invitos vin ankaŭ malkovri la Kalvarion de l' Maristo, kiu superstaras la havenon kaj la rodon de Bulonjo, kaj kiu estas enpensiĝejo de la familioj de la maristoj forpasintaj en la maro.

Sekve, kerne de la malnova kvartalo de la bulonjaj maristoj, vi povos viziti la muzeon «La Beurière», kaj tiel transpasi la sojlon de aŭtentika domo de fiŝkaptistoj konstruita en la 19a jarcento, kaj kie mebloj kaj objektoj priatestas krudan kaj simplan vivon.

Kosto : 23 €

Kunlabore kun la Turisma Oficejo de Bulonjo-ĉe-Maro

F E R M I