Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

G.E.E. : membrokunveno
 

Dato : Dimanĉon (27MAR2005), 14a30 ĝis 16a30
Loko : Kongresejo, salono «Privat»
Responda asocio : Groupe des enseignants espérantistes (Franca Grupo de la Esperantistaj Instruistoj)

Priskribo : Kunvenos la membroj de Groupe des enseignants espérantistes por diskuti kaj decidi pri la aferoj kaj agadoj de la asocio.

 

 
F E R M I