Boulogne 2005
Boulogne 2005 K o n g r e s e j o  
Programo  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Resumo de la aranghoj Kongresejo Ekskursoj Simpozio  

 

Kongresejo : «Espace de la Faïencerie»

- La kvar kongresoj (Markola, SAT-Amikaro, Espéranto-France kaj Fervojistoj), kiujn kupolas la renkontiĝo Boulogne2005, okazos en sama, komuna kongresejo.

- La kongresejo estas :

«Espace de la Faïencerie»
19/27 avenuo John-Kennedy
Bulonjo-ĉe-Maro

- Fotoj baldaŭ videblos...

Skema mapo de Bulonjo < Skema mapo de Bulonjo :

- La litero «K» indikas la lokon de la kongresejo.
- La urblimojn indikas la nigra linio.

Plano de la kongresejo :

  Akceptejo : akceptado de la kongresanoj.
  Salono «Zamenhof» : grandaj kunvenoj, prelegoj, vesperaj spektakloj.
  Salono «Privat» : ĉefe asociaj kunvenoj.
 
Libroservejoj : apartaj libroservoj de SAT-Amikaro kaj Espéranto-France (UFE) kaj diskoservo de Vinilkosmo.
  Sandviĉejo : oferto de sandviĉoj kaj trinkaĵoj por tagmanĝo.
  Oficejo de la Organiza Komitato.
   
  Bushaltejo troviĝas antaŭ la kongresejo.

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto