Boulogne 2005
Boulogne 2005   
Organiza Komitato  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 - De sia kreiĝo en 2002, la Organiza Komitato de la internacia amikeca renkontiĝo Boulogne2005 konsistas el :

 

  Komisiitoj  
Komisiitoj
Listo de la komisiitoj de la Organiza Komitato : prezido, sekr., kaso, surlokaj aferoj, informado, kulturo, junularo
 
 
  Asociaj Reprezentantoj  
Asociaj reprezentantoj
Listo de la asocioj, kiuj partoprenaas en la organizo de la renkontiĝo Boulogne2005, kaj de ties reprezentantoj
 

 

- Ĝi kunsidas en Bulonjo-ĉe-Maro regule jam de la jaro 2002, ĉu en la kongresejo «Espace de la Faïencerie» ĉu en la urbodomo.

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto