Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Klasika koncerto
 

Dato : Vendredon (25MAR2005), de 20a30
Loko : Kongresejo, salono «Privat»
Responda asocio : Fédération espérantiste du travail (Laborista Esperanto-Federacio)

Priskribo : F.E.T. proponos al la kongresanoj koncerton de klasikmuziko.

 

 
F E R M I