Boulogne 2005
Boulogne 2005   
Raportoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

 

- Iom post iom, dum la venontaj kelkaj monatoj, estos en tiu rubriko raportoj pri la programeroj de Boulogne2005 kaj paroladoj diritaj en la renkontiĝo...

 

  Bulonja Rekomendaro  
Bulonja Rekomendaro
Rekomendaro pri la niavica agado por la estonteco
 

 

  Dankoj  
Dankoj
La Organiza Komitato dankas pro la sukceso de Boulogne2005
 
Paroladoj k Prelegoj
  Paroladoj  

 
26MAR (inaŭguro)
• Richard VALET en la urba teatrejo (solena inaŭguro)
• Richard VALET omaĝe al Zamenhof kaj la pro deportacio mortintaj esperantistoj
• Richard VALET en la urbodomo danke al la urbestro

27MAR
• Prelego de Claude Piron :
«Esperanto : Perspektivoj post unu jarcento»

29MAR (fermo)
• Richard VALET konklude de la renkontiĝo

 

 

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto