Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Malfermo
 

Dato : Sabaton (26MAR2005), 9a30 ĝis 12a00
Loko : Urba teatro de Bulonjo-ĉe-Maro ; poste, placo «Zamenhof»

Priskribo : Same kiel en 1905, la evento estos inaŭgurita en la urba teatro. Partoprenos, krom la kongresanoj kaj la komisiitaro de la Organiza Komitato de Boulogne2005, oficialuloj kaj eminentuloj de Bulonjo-ĉe-Maro, el la medioj politika, komerca kaj universitata. Intervenos ankaŭ Louis Zaleski-Zamenhof, nepo de L. L. Zamenhof.

Post la enteatra inaŭguro okazos pieda parado ĝis la statuo de L. L. Zamenhof, sur la placo «Zamenhof», ĉe kiu oficialuloj kaj kongresaj reprezentantoj metos florbukedojn.

Fine, la urbestro invitos ĉiujn kongresanojn senpage ĝui ampleksan bufedon en la bulonja urbodomo.

 

 
F E R M I     
Kongresejo