Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Interkona vespero
 

Dato : Vendredon (25MAR2005), de 20a30
Loko : Kongresejo, salono «Zamenhof»

Priskribo : La kongresanoj povos partopreni la interkonan vesperon, tiel ke ili interkonatiĝu dum la unua vespero de la renkontiĝo, trinkante en malstreĉa etoso.

 

 
F E R M I