Boulogne 2005
Boulogne 2005 K o m i s i i t o j  
Organiza Komitato  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

 

Listo de la komisiitoj de la Organiza Komitato

- La Organiza Komitato konsistas, unuflanke, el la reprezentantoj de la partoprenantaj asocioj kaj, aliflanke, el la komisiitoj (ĉi-sube). La Komitato enkalkulas 7 sekciojn.

PrezidoRichard VALET
PREZIDO
 

Richard VALET, prezidanto

Edmond PLUTNIAK k
Flory WITDOECKT, vicprezidantoj

- Zorgas pri la kontaktoj al oficialuloj kaj eminentuloj, urbestroj, departementa kaj regiona konsilioj, universitatanoj.

 
             
SekretariejoClaude LONGUE-ÉPÉE
SEKRETARIEJO
  KasoPascal VILAINJacques-Henri POITEAU
KASO
 

Claude LONGUE-ÉPÉE, sekretario

- Zorgas pri raportoj, leteroj al diversaj instancoj, partopreno en la oficialaj kontaktoj de la prezidantaro.

     

Jacques-Henri POITEAU,
ĉefkasisto


Pascal VILAIN, helpkasisto

- Zorgas pri la financoj de Boulogne2005, rilatas kun la diversaj perantoj, kunlaboras kun kasistaro de Espéranto-France kaj de SAT-Amikaro.

 
             
Surlokaj Aferoj
SURLOKAJ AFEROJ
  Informado k KomunikadoXavier DEWIDEHEM
INFORMADO
k KOMUNIKADO
 

Marie-Jeanne LINÉ, komisiito

Christian POILLY, helpanto

- Zorgas pri rilatoj en Bulonjo kun la magistrato, la turisma oficejo (loĝado, ekskursoj), la transportkompanioj, la restoracioj kaj diversaj komercistoj.

     

Xavier DEWIDEHEM, komisiito

France VALET, helpanto

- Zorgas pri la rilatoj kun la gazetaro, pri informadiko kaj Interreto, pri la bultenoj de Boulogne2005, turismaj slipoj, aliĝiloj, mendiloj ktp.

 
             
Spektakloj k KulturajhojArlette PLUTNIAK
SPEKTAKLOJ
k KULTURAĴOJ
  Junulara ProgramoAxel ROUSSEAU
JUNULARA PROGRAMO
 

Arlette PLUTNIAK, komisiito

- Zorgas pri la rilatoj kun la artistoj, la korusoj, la prelegantoj.

     

Axel ROUSSEAU, komisiito

- Zorgas pri la difino kun Espéranto-Jeunes de programo specifa al la junularo (aranĝoj, noktoj...).

 


- Vi povas scii ankaŭ la reprezentantojn de la partoprenantaj asocioj.

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto