Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

U.F.E. : membrokunveno
 

Dato : Lundon (28MAR2005), 9a30 ĝis 12a00
Loko : Kongresejo, salono «Zamenhof»
Responda asocio : Espéranto-France (Unuiĝo Franca por Esperanto)

Priskribo : Kunvenos la membroj de Espéranto-France por diskuti kaj decidi pri la aferoj kaj agadoj de la asocio.

 

 
F E R M I