Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Akceptado
 

Dato : Vendredon (25MAR2005), tuttage
Dato : Sabaton (26MAR2005), matene
Loko : Kongresejo, akceptejo

Priskribo : Ni aparte akceptos la kongresanojn de la vendreda mateno ĝis la sabata tagmezo, ĉe la akceptbudoj, kiuj troviĝas apud la enirejo de la kongresejo. La kongresanoj tie ricevos kongressakojn, kiuj entenos kongreslibron, turismajn slipojn kaj bulonjajn donacetojn.

 

 
F E R M I