Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

F.E.T. : membrokunveno
 

Dato : Vendredon (25MAR2005), 14a30 ĝis 18a03
Loko : Kongresejo, salono «Privat»
Responda asocio : Fédération espérantiste du travail (Laborista Esperanto-Federacio)

Priskribo : Kunvenos la membroj de Fédération espérantiste du travail por diskuti kaj decidi pri la aferoj kaj agadoj de la asocio.

 

 
F E R M I