Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

F.F.E.A. : membrokunveno
 

Dato : Vendredon (25MAR2005), 14a30 ĝis 18a30
Loko : Kongresejo, salono «Zamenhof»
Responda asocio : Franca Fervojista Esperanto-Federacio

Priskribo : Kunvenos la membroj de Franca Ferfojista Esperanto-Federacio por diskuti kaj decidi pri la aferoj kaj agadoj de la asocio.

 

 
F E R M I