Boulogne 2005
Boulogne 2005 S i m p o z i o  
Programo  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Resumo de la aranghoj Kongresejo Ekskursoj Simpozio  

 

Simpozio malfermita al ĉiuj
organizata de Universala Esperanto-Asocio

Organizantoj
Universala Esperanto-Asocio

Universitato Littoral-Côte-d'Opale

 

Centre du Musee (interna korto de la universitato)

Lingvoj kaj la strebo al justa tutmondiĝo :
la centjara sperto de Esperanto-renkontiĝoj

Dato : Vendredo 25 MAR 2005, 9a00 ĝis 18a00
Loko : Bulonjo-ĉe-Maro, Universitato Littoral-Côte-d'Opale,
Lieu : Centre du Musée, 34 Grande-Rue

LA SIMPOZIO estas organizita de Universala Esperanto-Asocio, kiel partopreno en la centjariĝo de la Universalaj Kongresoj. Ĝi okazos en ejo de la universitato Littoral-Côte-d'Opale en la centro de la urbo Bulonjo-ĉe-Maro. Ĝi estas malfermita al ĉiuj, ankaŭ al studentoj de la universitato kaj aliaj interesitoj.

La simpozio okazos dulingve, en la franca kaj en Esperanto. Por la esperantlingvaj prelegoj, la ne-esperantlingvanoj ricevos la tekston de la prelego en la franca ; reciproke, por la franclingvaj prelegoj, la ne-franclingvanoj ricevos la tekston en Esperanto. Post ĉiu prelego estos okazo por fari demandojn kaj debati pri la traktita temo. La eroj de la debato estos laŭbezone tuj tradukitaj.

La simpozion inaŭguros la prezidanto de la universitato.

Prelegos :

  • S.ro Roland BRETON, emerita profesoro pri geografio (Universitato Paris-VIII), aŭtoro de Atlas des langues, specialisto pri la geografio de la lingvoj : «La lingva demando en Barato kaj en Eŭropa Unio» — plivastiĝanta Eŭropo frontas ampleksajn lingvajn problemojn, kompareblajn al tiuj de Barato, kiu siatempe jam adoptis la moton «Egaleco en diverseco» (franclingva prelego) ;

  • S.ro Ulrich LINS, kiu nuntempe laboras por Germana Servo por la Interŝanĝo de Universitatanoj en Bonn (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), antaŭe en Tokio, aŭtoro de La Danĝera Lingvo : «La mondo de 1905 kaj la Esperanto-movado» (esperantlingva prelego) ;

  • S.ro Ziko M. SIKOSEK, magistro pri historio, laboris kiel arkivisto ĉe Biblioteko Hector-Hodler en la Centra Oficejo de UEA en Rotterdam, ĵus verkis studon pri la historio de la Universalaj Kongresoj Sed Homoj kun Homoj : «Momentoj en la Universalaj Kongresoj» — la prelego prezentos fotojn el diversaj jaroj kaj prikomentos ilin. Celo estas lerni ne nur pri la koncerna Esperanto-historio, sed ankaŭ pri la aliro de la historiisto (esperantlingva prelego) ;

  • S.ro Jean-Claude LESCURE, profesoro ĉe la Universitato de Grenoble, direktoro de la ĵurnalisma altlernejo ĉe la Instituto pri Politikaj Studoj de Parizo, historiisto : «Kiel la oficialaj instancoj traktis Esperanton antaŭ 1940» (franclingva prelego) ;

  • S.ro Humphrey TONKIN, universitata profesoro pri humanecaj studoj kaj emerita prezidanto de la Universitato Hartford : «La Universalaj Kongresoj kaj la kreo de Esperanto-komunumo» — kiel rolis la kongresoj en la kreo de kolektivo (komunumo, kulturo) en Esperanto (esperantlingva prelego).

Por pli da informoj : S.ino Claude NOURMONT, moonmont@pt.lu.

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto