Boulogne 2005
Boulogne 2005   
Aŭtoroj de la retejo  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

!!! Pro la limigiteco de la aliĝlokoj (maks. 520), jam ne plu eblas aliĝi al Boulogne2005. Ne plu sendu aliĝilon nek kotizmonon !!! (2004-12-01) »» LEGU LA SPECIALAN KOMUNIKON ««

- Responsuloj -


NORDFRANCIA ESPERANTO-FEDERACIO

Organiza Komitato de Boulogne2005

Sekcio pri Informado kaj Komunikado

Xavier DEWIDEHEM, komisiito- Retejestro, konceptanto, redaktanto -


Xavier DEWIDEHEM

 

 
  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  

- Ne hezitu meti en viajn retpaĝojn ligon al la retejo de Boulogne2005 !

- Rigardu la apartan paĝon pri reklamo !

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto