Boulogne 2005
Boulogne 2005   
Reklamu !  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

!!! Pro la limigiteco de la aliĝlokoj (maks. 520), jam ne plu eblas aliĝi al Boulogne2005. Ne plu sendu aliĝilon nek kotizmonon !!! (2004-12-01) »» LEGU LA SPECIALAN KOMUNIKON ««

  Xavier DEWIDEHEM, komisiito Ni reklamu  

- Ĉar Boulogne2005 memorfestos la centjariĝon de la unua Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en Bulonjo-ĉe-Maro en la jaro 1905 (plej grava dato en la historio de Esperanto post 1887), ni ĉiuj ekde nun plej vaste informu pri la internacia renkontiĝo de 2005, per ĉiaj rimedoj : gazetoj, informleteroj, retpaĝoj, kunvenoj...
- Kun la zorgo plifaciligi al vi tiun informadon, ni ĉi-sube disponigas al vi tekston kaj bildojn, kiujn vi povas utiligi kiel bazon aŭ eĉ simple kopii.
- Ni elkore antaŭdankas al vi pro via informa kontribuo.

Xavier DEWIDEHEM,
Komisiito pri Informado kaj Komunikado

Titolo k TemoKomunikoReklambildoj por retejojAĵoj por presaĵoj

Titolo k Temo
- Temas pri internacia amikeca renkontiĝo, kies oficiala titolo estas : «Boulogne 2005 Esperanto», mallongigebla per «Boulogne2005».

- La temo de Boulogne2005 estas : «Esperanto : perspektivoj post 100 jaroj de renkontiĝoj».Komuniko de la Organiza Komitato, FEB2003

- La Nordfrancia Esperanto-Federacio organizos en 2005, dum la paskaj festoj de vendredo la 25a ĝis merkredo la 30a de marto, okaze de sia ĉiujara federacia kongreso, elstaran internacian amikecan renkontiĝon en Bulonjo-ĉe-Maro, por memorfesti la centjariĝon de la unua Universala Kongreso de 1905.

- Partoprenas en la organizo de tiu evento, krom la Nordfrancia Federacio, ankaŭ SAT-Amikaro (kiu tiam okazigos sian 60an kongreson), Unuiĝo Franca por Esperanto (UFE, kiu tiam okazigos sian nacian interasocian kongreson) kaj la belgaj kaj brita Esperanto-asocioj (kadre de escepta Markola Kongreso).

- Ĉiuj samideanoj, kiuj deziras paŝi «laŭ la paŝoj de Zamenhof», estas invititaj partopreni la eventon.

- Ĉiuj povas sin informi vizitante la allogan TTT-ejon www.boulogne2005.com. Jam nun vi povas el la TTT-ejo elŝuti la aliĝilojn kaj loĝrezervilojn.

Organiza Komitato de Boulogne2005 — Sekcio pri Informado kaj KomunikadoReklambildoj por retejoj
  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  
Emblemo de Boulogne2005
4,0 kB - 88x60 px - http://boulogne2005.online.fr/images/bm2005carre.gif

  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  
En Esperanto, kun animacio
11,3 kB - 120x120 px
http://boulogne2005.online.fr/
images/b2005_kvadrato.gif
  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  
En la franca, kun animacio
10,9 kB - 120x120 px
http://boulogne2005.online.fr/
images/b2005_carre.gif

  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  
En Esperanto, kun animacio
10,3 kB - 468x60 px - http://boulogne2005.online.fr/images/b2005_banderolo.gif

  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  
En Esperanto, sen animacio
8,35 kB - 468x60 px - http://boulogne2005.online.fr/images/b2005_banderolo1.gif

  Boulogne 2005 - 100 jaroj de renkontighoj  
En Esperanto, sen animacio
8,47 kB - 468x60 px - http://boulogne2005.online.fr/images/b2005_banderolo2.gif

  Boulogne 2005 - 100 ans de rencontres  
En la franca, kun animacio
8,35 kB - 468x60 px - http://boulogne2005.online.fr/images/b2005_banniere.gif


Aĵoj por presaĵoj
  Afisho  


Emblemo de Boulogne2005 (teksta)
> Musklalku ĉi tie por malfermi la plenan dosieron <
13,4 kB - 1000x336 px
http://boulogne2005.online.fr/images/b2005_txt.gif


  Afisho  


Afiŝo en Esperanto
> Musklalku ĉi tie por malfermi la plenan dosieron <
945,83 kB - 3543x2362 px
http://boulogne2005.online.fr/images/b2005_afisho.jpg

Uzebla ekz. por presi en asocia revuo (sur plena paĝo) aŭ por memfare printi afiŝojn

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto