Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Prelego de Romano Bolognesi
 

Dato : Lundon (28MAR2005), 16a30 ĝis 18a30
Loko : Kongresejo, salono «Zamenhof»

Priskribo : D.ro Romano Bolognesi (Italio), el Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, prelegos pri la temo «Lingvaj perspektivoj».

 

 
F E R M I