Boulogne 2005
Boulogne 2005   
Programo  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 Riĉa programo por granda evento

- La Organiza Komitato kunsidis de la 8a de oktobro 2003 ĝis la 6a de oktobro 2004 en Bulonjo-ĉe-Maro por definitive difini la principan, tutan programon de Boulogne2005. Vidu la tutan programon en Resumo.

- Inter la diversaj programeroj estos :

— La malfermo en la sama urba teatro kiel en 1905 kun la nepo de L.L. Zamenhof,
— Prelego-debato de Claude Piron,
— Spektaklo de la koruso Meven kaj J. Yvart,
— Ekskursoj en Bulonjo kaj ties regiono,
— Tuttaga ekskurso laŭ la paŝoj de Zamenhof.


PRETER BOULOGNE 2005 :
Simpozio de UEA pri Esperanto

- Preter la internacia renkontiĝo, UEA organizas la 25an de marto tuttage simpozion pri la lingvoj kaj la strebo al justa tutmondiĝo, en la bulonja universitato «Littoral Côte d'Opale».
- La simpozio estas malfermita al ĉiuj.
- Por plej glata organizado, bonvolu anonci vian intencon ĉeesti la simpozion al Claude Nourmont, moonmont@pt.lu.

 

 

 

  Resumo de la aranghoj  
Resumo de la aranĝoj
Ĉiuj detaligitaj programeroj, kiuj okazos en Boulogne2005
 

  Kongresejo  
Kongresejo
Prezento de la kongresejo
«Espace de la Faïencerie»
 

  Ekskursoj  
Ekskursoj
Prezento de la kvar
ekskursoj de Boulogne2005
 

  Ekskursoj  
Simpozio
«Lingvoj kaj la strebo al justa tutmondiĝo», malfermita al ĉiuj
 
  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto