Boulogne2005 - Programo de la renkontiĝo

Ekzamenoj de F.E.I.
 

Kongresejo Dato : Sabaton (26MAR2005), 9a30 ĝis 18a30
Dato : Dimanĉon (27MAR2005), 14a30 ĝis 18a30
Loko : Urbodomo de Bulonjo-ĉe-Maro
Responda asocio : Franca Esperanto-Instituto (SAT-Amikaro k Espéranto-France)

Priskribo : La francaj kongresanoj povos ekzameniĝi por akiri la Ateston pri Praktika Lernado aŭ la Ateston pri Kapableco.

 

 
F E R M I