Boulogne 2005
Boulogne 2005 K o n g r e s a   T a g '  
Historio - 1905  


  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Programo

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Partoprenantoj
  Aliĝi

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005 !
  Aŭtoroj de la retejo

 


Historio : 1905
  Programo de la Kongreso de 1905
Antaŭparolo de P. Boulet pri 1905
Privat kaj efektiviĝo de Esperanto
Inaŭgura parolado de Zamenhof
Esenco de Esperantismo
Kabe kaj la Ligo
Danko de Zamenhof
Diversaj paroloj
• Kongresa Tag'
 


Kanto — «Kongresa Tag'»

- Dum la francoj kaj precipe bulonjanoj estis preparantaj la unuan Universalan Kongreson, multaj esperantistoj kaj esperantistaj societoj el la mondo siaflanke aktivis por kontribui al la sukceso de la Kongreso.

- Tiuokaze, sekve de kantverka konkurso organizita de ĝia redakcio, la revuo «The British Esperantist» (naskita en januaro 1905) aperigis en sia 7a numero (julio 1905) la venkintan kanton pri la tiam venonta Kongreso. Ĝin verkis Charles W.T. REEVE el Londono, kun la titolo «Kongresa Tag'» kaj laŭ la famkonata ario «Funiculi Funicula» de L. Denza.

  Aŭskultu la arion uzante la jenan funkci-stangon :  
 
 
  Vi alimaniere povas elŝuti la arion :
«Funiculi Funicula» — L. Denza
Formato MIDI - 52 kB - 3 min 03 s
 


K O N G R E S A   T A G '

de Ch. W. T. REEVE

(Ario : «Funiculi Funicula» de L. Denza)

    1.

L ĈIU LANDO venu al Bulonjo
  Pretigu vin, pretigu vin.
Doktoro Zamenhofo kaj Kongreso
        Atendas vin, atendas vin.
Alportu Esperantan lingvon veran
        Por la kunven', por la kunven'.
Forlasu hejme propran lingvon vian
        Sen ia ĝen', sen ia ĝen'.


    Koruso.

Ni kunvenu por kongresa tag'
En Bulonjon sub la verda flag'.
        Malpaco ja ne daŭru plu :
        Ne estas ni fremduloj plu ;
Esperanta frato estas ne fremdulo plu.    2.

La kara lingvo jam tre dolĉa estas
        Por skriba l' art', por skriba l' art.
Sed veran plezuregon al ni donas
        La parolart', la parolart'.
Nun ĉiu lando kantu unulingve,
        En granda ĥor', en granda ĥor'.
Elsonu voĉoj laŭte kaj pli laŭte,
        Ĝis ĉies kor', ĝis ĉies kor'.


    Koruso.

 

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Komitato | Programo | Historio : 1905 Paghokapo
  Bulonjo | Partoprenantoj | Ligoj | Kontakto