Boulogne 2005
Boulogne 2005 A l i ĝ i  
Partoprenantoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Alighi Alighintoj  
!!! Pro la limigiteco de la aliĝlokoj (maks. 520), jam ne plu eblas aliĝi al Boulogne2005. Ne plu sendu aliĝilon nek kotizmonon !!! (2004-12-01) »» LEGU LA SPECIALAN KOMUNIKON ««

Kiel aliĝi al Boulogne2005

- Por aliĝi al la internacia renkontiĝo Boulogne2005, vi elŝutu kaj kompletigu la ĉi-subajn aliĝilon kaj la loĝrezervilon, antaŭ ol helikpoŝte sendi ilin.
- Ĉiuj dokumentoj estas en la formato PDF.
- Okaze de ia demando, rimarkigo aŭ komento, ne hezitu kontakti nin.

- Atentu : po nur unu partoprenonto por ĉiu aliĝilo ! Se vi estas paro, bonvolu kune sendi 2 apartajn aliĝilojn. Male, la loĝrezervilo povas esti por pluraj homoj.>> Sendendaj dokumentoj <<
  Alighilo - Ne plu eblas alighi  
  Loghrezervilo - PDF-dosiero  
Aliĝilo*
-- NE PLU EBLAS ALIĜI --
Legu la specialan komunikon !
Loĝrezervilo
Nur se jam vi aliĝis - Ĝis 20DEC
Legu la specialan komunikon !
   


Simple informcelaj dokumentoj
  Programo - PDF dosiero  
  Ekskursoj - PDF dosiero  
Programo
Unupaĝa tabelo indikanta la tutan programon de la renkontiĝo
Ekskursoj
Unupaĝa slipo priskribanta la ekskursoj de la renkontiĝo
   

Se vi ne povas legi la formaton PDF, alklaku la piktogramon por elŝuti la senpagan softvaron AdobeReader. Elshuti la softvaron AdobeReader

Vi procedu laŭ la jena maniero :

Elŝutu la ĉi-suprajn dosierojn unu post la alia. Por tio vi povas :
- a) dekstre alklaki la respondan bildon kaj, en la menu-fenestreton, alklaki «Konservi en...» ; aŭ
- b) maldekstre alklaki la respondan bildon kaj, post la malfermo de la dosiero, alklaki «Konservi en...» en la menuo Dosiero.
Printu (almenaŭ) la aliĝilon kaj la loĝrezervilon. Ĉar ambaŭ estas dupaĝaj, preferinde estas printi ĉiun dokumenton ambaŭflanke de folio.
Kompletigu la aliĝilon kaj la loĝrezervilon.
Sendu poŝte la aliĝilon kaj la loĝrezervilon en du apartaj kovertoj, nome :
- unua koverto kun la aliĝilo** al la ĉefkasisto aŭ asocia peranto ;
- dua koverto kun la loĝrezervilo** al la Turisma Oficejo de Bulonjo.
Bone atentu ne sendi tiujn du dokumentojn kune en sama koverto !

* La kotiztabelo dividiĝas laŭ 2 landaj kategorioj (same kiel UEA) :
      - Landoj A : ĉiuj landoj kiuj ne apartenas al la kategorio B ;
      - Landoj B : iamaj socialismaj landoj de Eŭropo, ĉiuj landoj de Afriko, Latina Ameriko kaj Azio (escepte de Japanio, Koreio kaj Honkongo).

** La kovertoj enhavu respektive la aliĝilon kaj la loĝrezervilon nepre kun la responda ĉeko aŭ ĝiratestilo.

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto