Boulogne 2005
Boulogne 2005   
Partoprenantoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

!!! Pro la limigiteco de la aliĝlokoj (maks. 520), jam ne plu eblas aliĝi al Boulogne2005. Ne plu sendu aliĝilon nek kotizmonon !!! (2004-12-01) »» LEGU LA SPECIALAN KOMUNIKON ««

500 homoj antaŭvidataj...
- Boulogne2005 estas internacia renkontiĝo : ĝi probable akceptos ja plimulton el francoj, sed ankaŭ larĝan parton el tuteŭropanoj kaj eĉ plu...
- Oni planas 500 kongresanojn. Sed la nevasteco de la kongresejo devigas al limigo de la aliĝoj je tiu nombro.
- La partoprenantaj asocioj peradas inter siaj respektivaj membraroj kaj la Organiza Komitato de Boulogne2005.

Ju pli frue, des pli kviete !
- Ĉar la kongresejo kaj la loĝejaro estas limigitaj je lokoj, aliĝu kiel eble plej frue !
- Krome, ju pli frue vi aliĝos, des pli proksime al la kongresejo vi loĝos. Kaj des malpli alta estos la aliĝkotizo !

Atentu la ricevonton !
- Por aliĝi, vi devos printi kaj poŝte sendi la aliĝilon kaj la loĝrezervilon.
- Sed vi nepre bone notu, ke ambaŭ dokumentoj ne trafu la saman adreson. La aliĝilo estu sendota al la ĉefkasisto/peranto, la loĝrezervilo al la Turisma Oficejo de Bulonjo !

 

   Alighi  
Aliĝi
Aliĝilo, loĝrezervilo, programo kaj ekskursoj elŝuteblaj
 

  Alighintoj  
Aliĝintoj
Listo de la aliĝintoj
(regule ĝisdatigata)
 

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto