Boulogne 2005
Boulogne 2005 P r o g r a m o   d e   l a   K o n g r e s o   d e   1 9 0 5  
Historio - 1905    Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Programo

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Partoprenantoj
  Aliĝi

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglishNederlands

 


Historio : 1905
  • Programo de la Kongreso de 1905
Antaŭparolo de P. Boulet pri 1905
Privat kaj efektiviĝo de Esperanto
Inaŭgura parolado de Zamenhof
Esenco de Esperantismo
Kabe kaj la Ligo
Danko de Zamenhof
Diversaj paroloj
Kongresa Tag'
 


Programo de la Universala Kongreso en 1905

- Jen en la ĉi-suba tabulo ĉefa parto de la programo, kiu plenumiĝis dum la unua Universala Kongreso de Esperanto. Ĉi tiu okazis en urbo Bulonjo-ĉe-Maro de la 5a ĝis la 12a de aŭgusto 1905.

- La enhavon ni ĉerpis el la raporto de Paul Boulet, sekretario de la Organiza Komitato de la tiama Kongreso (gazeto «Lingvo Internacia», 15 aŭg. 1905, n.ro 16). Legu ankaŭ lia antaŭparolo de memorbroŝuro pri la Kongreso.

 

 

    MATENO PTM. 1 PTM. 2 VESPERO
           
SAB
05AŬG
1905
        1. Malfermo de la Kongreso (urba teatrejo) *
2. Koncerto
3. Komedio «Mensogo pro Amo»
           
DIM
06AŬG
1905
   Meso /
 Naciaj kunsidoj
Ekskurso
al banurbo Wimereux
1. Koncertego
2. Teatraĵo «Kontraŭvola Edziĝo»
3. Kantoj kaj deklamoj
           
LUN
07AŬG
1905
   1. Kunveno por aŭtoroj
 de projektoj de
 internacia ligo
 2. Ĝenerala kunsido
Granda festeno
(urba kazino)
Balo
(urba kazino)
           
MAR
08AŬG
1905
   Ĝenerala kunsido **
 (enkonduko de Esperanto kiel
 telegrafa lingvo ; internacia
 organizaĵo de la esperantistaro)
  1. Ĝenerala kunsido (kiel elparoli ; disvastigo de Esperanto inter gejunuloj ; lernejoj)
2. Laŭvola koncerteto
           
MER
09AŬG
1905
   Ĝenerala kunsido
 (konsistigo de la
 provizora lingva
 komitato) ***
Fino de la
Kongreso
Ekskursoj Koncerto
           
ĴAŬ
10AŬG
1905
  Tuttaga ekskurso en Anglio
(Folkestone, Dover)
           
VEN
11AŬG
1905
  Restado en Calais, Francio
(vizitoj, festo en la kazino, koncerto)
           
SAB
12AŬG
1905
   1. Kunveno (urba teatrejo)
 2. Koncerto
 3. Lasta kunveno en la Grand Café
   

Notoj :
*** En tiu inaŭgura kunsido paroladis L.L. Zamenhof.
*** En tiu kunsido, por enkonduki la temon, paroladis Kabe.
*** En tiu kunsido estis adoptita la Deklaracio pri esenco de esperantismo.

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Komitato | Programo | Historio : 1905 Paghokapo
  Bulonjo | Partoprenantoj | Ligoj | Kontakto