Boulogne 2005
Boulogne 2005 O m a ĝ a   p a r o l a d o   d e   V a l e t  
Raportoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Bulonja Rekomendaro Paroladoj kaj prelegoj Dankoj  

 

Parolado
- S.ro Richard VALET, prezidanto de la Organiza Komitato
- Sabaton la 26an de marto 2005, en la omaĝa ceremonio al Zamenhof kaj la pro deportacio mortintaj esperantistoj
- En Bulonjo-ĉe-Maro, sur la placo Zamenhof, antaŭ la busto de Zamenhof


NI KUNIĜAS sur tiu placo Zamenhof omaĝe al nia gvidanto, kies busto, skulptita de sinjoro Poirier, staras antaŭ vi.

En tiu stacidomo, alvenis en 1905 sinjoro Ludoviko Zamenhof, iniciatinto de la internacia lingvo, por partopreni en la unua Universala Kongreso.

Dum pli ol 100 jaroj disvastiĝis tra la tuta mondo, dank' al la fervoraj esperantistaj aktivuloj, la grandanima ideo de Zamenhof, ne anstataŭigebla rimedo por la komunikado inter la homoj kaj la popoloj, transe de la lingva barilo, de la naciismo, de la ruinigaj ideologioj.

Malbone informitaj cenzuristoj rifuzas al Esperanto la rajton ekzisti, pretekte ke ĝi ne havus historion.

Tute male, la historio de Esperanto estas eksterordinare densa kaj riĉa, sed samtempe ĝi profunde apartenas al la historio de la mondo dum la lastaj centjaroj, kaj el kiu ĝi estas nedisigebla.

Ekde la komenciĝo Esperanton oni kontraŭis, kontraŭbatalis, primokis. En multaj landoj, totalismaj aŭ ne, oni persekutis la esperantistojn.

Kiam li ekis la disvolviĝon de paca kaj frateca lingvo, Zamenhof ne povis imagi, ke tiom da esperantistoj oni deportus, mortigus en la ekstermejoj.

Tiel, en 1940 estis mortpafita lia filo Adamo, deportitaj en Treblinka, kie ili mortis, liaj filinoj Zofia kaj Lydia, lia fratino Ida.

Lia nepo, Ludoviko-Kristofo Zaleski-Zamenhof, ĉeestanta inter ni hodiaŭ, estis forsavita el la terura destino al li promesita.

Bedaŭrinde, la historio plenas de tiuj rakontoj pri persekutoj.

Tamen, spite al ĉio, Esperanto ĉiam vivas kaj pli ol neniam necesas por la fratecaj rilatoj inter la homoj.

Transe de la omaĝo al Ludoviko Zamenhof, ni omaĝas al ĉiuj esperantistoj persekutitaj aŭ kiuj mortis en la diversaj ekstermejoj.

 

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto