Boulogne 2005
Boulogne 2005 D a n k o j  
Raportoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Bulonja Rekomendaro Paroladoj kaj prelegoj Dankoj  

 

Dankoj

- La prezidanto Richard VALET kaj la membroj de la Organiza Komitato dankas al :La urbestraro de Bulonjo-ĉe-Maro
kaj ties urbestro Frédéric CUVILLIER

kiuj ampleksege donis sian helpon, siajn lokojn, sian tempon kaj siajn fortojn por la gastigado de nia renkontiĝo


La Regiona Konsilio de Nord-Pas-de-Calais
kaj ties prezidanto Daniel PERCHERON


kaj

La Departementa Konsilio de Pas-de-Calais
kaj ties prezidanto Dominique DUPILET

kiuj malavare subvenciis nian aferon


La Interkomunuma Konsilio de Boulonnais
kaj ties prezidanto, eksministro kaj eksurbestro de Bulonjo, Guy LENGAGNE

kiuj finance helpis la organizadon de la kongrestransportoj


La Universitato Littoral-Côte-d'Opale
kaj ties prezidanto Edward ANTHONY

kiuj ebligis kaj efike kunorganizis la simpozion de UEA


Ĉiuj honorkomitatanoj el la instancoj ŝtataj, parlamentaj, lokaj kaj universitataj

kiuj honorigis nian manifestacion per siaj ĉeestoj


La Turisma Oficejo de Bulonjo-ĉe-Maro

kiu organizis la loĝigon de la kongresanoj kaj la ekskursojn


La teknika skipo de la kongresejo
«Espace de la Faïencerie»

kiu kun afablo multe sin donis dum la tuta aranĝo


Ĉiuj bulonjaj komercistoj

kiuj kunlaboris en la preparado de nia renkontiĝo


Ĉiuj esperantistoj, artistoj, bonvolemaj helpantoj
kaj ĉiuj gekongresanoj

kies partopreno reliefigis en la regiono kaj tra la mondo la gravecon de nia lingvo, de nia movado kaj de nia celaro

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto